Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz plików cookies znajdująca się poniżej, przedstawia zasady postępowania z danymi osobowymi oraz plikami cookies na stronie https://fotomona.pl

§ 1
Postanowienia Ogólne

a. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

b. Administratorem Twoich danych jest Monika Juskowiak, prowadząca działalność: Fotografia MONA Monika Juskowiak, Dworcowa 40, 64-810 Borek Wielkopolski, NIP: 696 187 76 93. Przechowuje wyłącznie dane, które podałeś w formularzach na stronie https://fotomona.pl, czyli: imiona, nazwiska oraz adresy e-mail;

c. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

d. Dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą wyraziłeś podczas wypełniania formularza kontaktowego na stronie. Zgodę tą możesz w każdej chwili wycofać, jak to zrobić znajdziesz w punkcie f.

e. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 dostępu do danych,

 sprostowania danych,

 usunięcia danych,

 ograniczenia przetwarzania danych,

 prawo sprzeciwu,

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

f. Kontakt w takiej sprawie jak w punkcie d ; e  jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem
e-mail: fotografia_mona@wp.pl

Nie udostępniam Twoich danych żadnym podmiotom, jednak mam prawo przekazać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) i z tego prawa w uzasadnionych przypadkach będę korzystała.

§ 2
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Jako, że nie posiadam własnego serwera www, w celu prawidłowego działania strony internetowej zamieściłam ją na serwerze firmy zewnętrznej, a co za tym idzie powierzyłam przetwarzanie danych firmom zewnętrznym. Strona internetowa oraz poczta email są przechowywane na serwerach firmy:

– hosting: cyberFolks.pl (Polityka prywatności cyberFolks.pl)

– poczta email: wp.pl (Polityka prywatności wp.pl),

Strony oświadczają, że zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 3
Cookies

W celu działania niektórych funkcji, strona internetowa korzysta z tzw. cookies (ang. ciasteczka). Jest to mały plik, który zawiera informacje o użytkowniku i znika, kiedy przeglądarka użytkownika jest zamknięta. Pliki cookie nie są połączone z żadnymi danymi osobowymi, dzięki którym można by było Cię zidentyfikować.
Pamiętaj, że możesz w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, ale takie wyłączenie uniemożliwi prawidłowy przebieg sesji, a tym samym może to pogorszyć działanie strony internetowej.

Dodatkowo, strona korzysta z:

 kodu śledzenia Google Analytics (tracking code) – w celu zbierania i analizy statystyk strony.

§ 3
Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.